Tin tức

Điểm khác biệt giữa biên bản hủy và biên bản điều chỉnh hóa đơn

0

Nhiều kế toán doanh nghiệp hiện nay vẫn còn gặp nhiều vướng mắc trong việc phân biệt biên bản điều chỉnh hóa đơn và biên bản hủy hóa đơn. Điều này dẫn đến việc sử dụng sai, áp dụng sai các biên bản này vào trong thực tiễn công việc. Chính vì vậy, trong bài viết này sẽ phân tích điểm khác biệt giữa biên bản hủy và biên bản điều chỉnh hóa đơn.
Tại khoản 2, Điều 9 Thông tư số 32/2014/TT-BTC đã quy định rõ: Trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, người bán đã giao hàng hóa và cung ứng dịch vụ, cả người bán và người mua đều đã kê khai thuế, nhưng sau đó phát hiện có sai sót thì người bán và người mua sẽ tiến hành lập văn bản thỏa thuận, có chữ ký điện tử của cả bên bán và bên mua, ghi rõ sai sót, đồng thời, người bán lập hóa đơn điện tử mới điều chỉnh sai sót.
Như vậy, trong trường hợp người bán và người mua đã kê khai thuế cho hóa đơn có sai sót thì sẽ lập biên bản điều chỉnh hóa đơn cùng hóa đơn điều chỉnh. Đây là một nội dung quan trọng kế toán cần phải phân biệt được rõ nội dung này với trường hợp chưa kê khai thuế lập biên bản thay thế và sử dụng hóa đơn thay thế.

biên bản điều chỉnh hóa đơn và hủy hóa đơn

Biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử sẽ được ký điện tử giữa hai bên và lưu trữ dữ liệu điện tử để đảm bảo cả biên bản cũng được bảo quản ở định dạng tốt nhất, tránh thất lạc, hỏng hóc.
Ngoài ra, hiện tại theo Thông tư 26/2015/TT-BTC quy định về Điều chỉnh hoá đơn bao gồm cả Hoá đơn điện tử thì với các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên chỉ cần lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.
Người bán có thể lựa chọn một trong hai cách để thực hiện đều được.
Sự khác biệt giữa Biên bản điều chỉnh và Biên bản huỷ Hoá đơn điện tử
Thông tư 32/2011/TT-BTC quy định Biên bản điều chỉnh Hoá đơn điện tử phải được ký điện tử giữa Người bán và Người mua, còn Biên bản huỷ hoá đơn không yêu cầu. Tuy nhiên hiện nay để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong khoảng thời gian mới áp dụng mở rộng Hoá đơn điện tử, Tổng cục Thuế vẫn cho phép doanh nghiệp sử dụng Hoá đơn điện tử nhưng Biên bản điều chỉnh có thể ký giấy.
Biên bản điều chỉnh được gửi kèm cùng hoá đơn điều chỉnh được xuất, lưu trữ và bảo quản bằng phương thức lưu trữ dữ liệu điện tử.
Trong trường hợp Người bán và Người mua chưa kê khai thuế, bắt buộc phải sử dụng Biên bản huỷ và Hoá đơn thay thế chứ không được lập Biên bản điều chỉnh và Hoá đơn điều chỉnh.

https://wikikhampha.com/tinh-kip-thoi-cua-bctc-va-cac-nhan-to-anh-huong/

https://wikikhampha.com/cac-cong-ty-khac-dau-quan-10-tp-hcm-duoc-khach-hang-tin-cay/

Làm việc trong cơ quan nhà nước có phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp?

Previous article

Top 12 công dụng làm đẹp cho chị em phụ nữ khi tắm trắng bằng cà phê

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

More in Tin tức